Loreta a Campanilla v Kosmonosích

Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos, je ale známa i daleko za jejich hranicemi. Byla postavena na počátku 18. stol. z podnětu Jakuba Heřmana Černína z Chudenic italským architektem Giovanni B. Alliprandim v místech původního farního kostela sv. Martina, zničeného za husitských válek.

Loreta s kaplí sv. Martina, ústřední mariánskou chýší a ambitem okolo je tvořena střední obdélníkovou budovou Santa Casa. Uvnitř centrální loretánské kaple se nachází menší chrám s kopií starověkého nazaretského domku Panny Marie. Jejím vzorem byla první stavba tohoto typu v italském městě Loretto, která byla schránkou pro domek, v němž údajně žila Panna Marie, a který byl do Loretta převezen ve 13. století.

Stěny Santa Casy jsou zdobeny reliéfy ze života Panny Marie a ve výklencích jsou umístěny sochy proroků. Vnitřek je zdoben imitacemi originálních fresek z italské Lorety. Santa Casa je obklopena ambity, které se otvírají do nádvoří řadou polokruhovitých arkád.

Na východní straně je postavena barokní kaple sv. Martina, která má oválný tvar a je zaklenutá kopulí byzantského typu. Pod kaplí se nachází krypta, kde se pravidelně konají tematické výstavy. Severně od Lorety stojí čtyřpatrová lehce nakloněná zvonice z roku 1673.

Loretu je možné navštívit, konají se zde různé výstavy i jiné akce. Hromadné návštěvy lze domluvit předem i mimo otevírací dobu.

mail
Adresa:Pod Loretou, Kosmonosy, 293 06
Telefon:+420 326 323 706
GSM:+420 721 763 687
E-mail:m.remesova@volny.cz
Web:https://www.kosmonosy.cz/o-meste/historie/loreta-a-campanilla/

Otevírací doba

MěsícDenČas
Duben - Říjen Čt - So 12:00 - 17:00 otevřeno
Ne 10:00 - 17:00 otevřeno

Vstupné

Plné vstupné:50,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:25,00 CZK
Texty v cizím jazyce
angličtina
němčina
Církevní památky
ostatní
load