Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí

Zpřístupnění ochozu věže kostela sv. Jiljí na Kostelním náměstí.

Koupě vstupenek je možná v kanceláři Turistického informačního centra.
Mimo uvedené termíny jsou prohlídky možné pro skupiny maximálně pěti osob a po dohodě s pracovníky Turistického informačního centra. Mimořádné prohlídky se mohou uskutečnit také při vybraných akcích. Průměrná doba prohlídky je 40 minut. Prostor věže není v průběhu prohlídky možné opustit, pouze v mimořádných případech.

1/2020 - spuštění veřejné sbírky na zpřístupnění věže

6/2020 - podpis smlouvy na zpracování PD

10/2020 - podpis smlouvy o výpůjčce

12/2021 - starosta města uhradil 78 000,- za PD 

2/2021 - vypsání výběrové řízení na zhotovitele I.

3/2021 - spuštění projektu "Adopce schodů"  http://bit.ly/NBKsbirkaVEZ 

3/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele II. 

4/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III. 

5/2021 - podpis smlouvy se zhotovitelem 

5/2021 - zahájení prací

6/2021 - uzavření dodatku ke smlouvě - vícepráce + prodloužení termínu realizace

8/2021 - kolaudace

04.09.2021 - zahájení provozuAdresa:Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 288 02

Vstupné

Plné vstupné:50,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK
Rodinné vstupné:100,00 CZK Max. 2 dospělí a 2 děti
load