Po stopách hraběte Šporka Lysou nad Labem

František Antonín Špork je často spojován s vybudováním barokního areálu Kuks, méně známá je jeho tvorba v Lysé nad Labem, kde se narodil i zemřel a patřilo mu zdejší panství.

Cesta po jeho stopách začíná právě v Lysé nad Labem, kde barokně přestavěl místní zámek, nechal vybudovat okrasnou zahradu se sochařskou výzdobou s díly například od Matyáše Bernarda Brauna, vystavěl augustiniánský klášter a kostel sv. Jana Křtitele.

Okolní krajina je jeho tvorbou také ovlivněna a vy se můžete vydat v jeho stopách. Navštivte okrouhlici v Byšičkách z roku 1717, barokní komplexy pousteven a kaplí, dančí oboru s letohrádkem, lovecký zámek, který používal hrabě k odpočinku a čižbě.

Cestou půjdete krásnou přírodou, národní přírodní rezervací Hrabanovská černava, mokřady, slatinnými lukami, polními cestami...

Nenáročná trasa je dlouhá zhruba 26 km - lze ji absolvovat pěšky i na kole.


Adresa:
load