Větrný mlýn Příčovy

Unikátní technická památka, větrný mlýn Příčovy, se nachází západně od obce Příčovy v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Pozůstatky tohoto větrného mlýna jsou evidovány v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Jen torzo architektonicky ojedinělého objektu se dochovalo do dnešní doby z původní stavby větrného mlýna z 18.století. Impozantní objekt nebývalých rozměrů leží severně od cesty z Příčov do Dublovic. Stojí na nízkém skalním kopci Chlumky v nadmořské výšce 400m. 

První písemné zmínky o velkém mlýně v kraji pocházejí ze zápisů o lobkowickém panství z počátku 17.století. V jakém časovém období se tady mlelo obilí není dnes již  přesně známo, ví se jen to, že ve druhé polovině 18. století byl mlýn již opuštěný.

Mlýn má kruhový půdorys o průměru více než 13 metrů, ve spodní části je zdivo silné až 1,2 metrů, jako materiál posloužila lomová žula. Jelikož stavba nemá z hlediska svých rozměrů na našem území ani v Evropě obdoby, panovaly pochybnosti zda se skutečně jednalo o mlýn. Potvrdil to až archeologický a stavební průzkum, který zde byl proveden v 90. letech 20. století. Mlýn byl pak přiřazen ke kategorii tzv. větrných mlýnů holandského typu. 

V současné době památka bohužel stále chátrá. 

mail
Adresa:Větrný mlýn Příčovy, Příčovy, 264 01
Telefon:+420 318 820 590
E-mail:obce@sedlcany.cz
Web:www.sedlcansko.cz
load