IS CHKO Křivoklátsko

Informační středisko pro oblast Křivoklátska

IS CHKO Křivoklátsko nabízí výchovně vzdělávací programy, přednášky, kurzy a exkurze pro školy, odbornou i širokou veřejnost. Jde o zařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které zároveň působí jako certifikované turistické informační centrum.

load