zřícenina hradu Říčany

edaleko náměstí v Říčanech je možné nalézt zříceninu hradu ze kterého se dochovala část palácové stěny a zbytek zdi věže, která se nachází mezi dvěma domy. Ostatní dispozice byly pohlceny místní zástavbou. 28.5. 2002

Zřícenina hradu patří mezi nejvýznamnější stavby české hradní architektury doby posledních Přemyslovců. Je ukázkou nejstarších kamenných hradů na našem území.


Pozůstatky zdiva pocházejí z hradu, který si ve 2. polovině 13. století nechal postavit nejvyšší komoří krále Přemysla Otakara II. Ondřej ze Všechrom. Ten se po dokončení sídla stal zakladatelem roku pánů z Říčan. V té době patřila stavba k vrcholům šlechtické hradní architektury, jejíž součástí byl i velký klenutý sál.
Během husitských válek byl hrad dobyt. Koncem 15. století se majiteli stali Trčkové z Lípy, kteří jej nechali po roce 1513 zpustnout.
Vstup: volný

Adresa:
load