Tvrz DŘEVČICE

Nedaleko Brandýsa nad Labem - Starou Boleslaví se nachází dokonalá kopie středověké tvrzi - Dřevčice.

První zmínka a o tvrzi pochází z roku 1397 kdy byla majetkem biskupa z Litomyšle. Jako součást církevního majetku byla konfiskována na konci 14. století. Až po intervenci krále Václava IV. se opět vrátila do držení biskupa Mikuláše, který tady žila až do své smrti v roce 1397. Od počátku 15. století se stala majetkem drobné šlechty z nich nejvýznačnější byli Vrábští z Vrábí, ale technický stav  tvrzi se za jejich panování zhoršoval. V roce 1584 byla tvrz prodána císaři Rudolfovi II. jako budoucí součást sousedního jeho  brandýského panství.  Po požáru v roce 1630 byla opravena avšak posléze už ztratila svůj původní význam a sloužila pouze jako sýpka.

Dnešní podoba tvrze je projektována do podoby zájezdního hostince s kapacitou 750 hostů. Objekt je využíván hlavně pro pořádání různých akcí jako jsou historické slavnosti, až po soukromé oslavy jako svatby v tomto jedinečném autentickém prostředí středověké pevnosti.


load