Polabská geostezka Brandýs nad Labem

Polabská geostezka se nachází na na brandýském Ostrůvku a veřejnosti slouží jako stálá venkovní geologická expozice, která naučným způsobem prezentuje geologický vývoj oblasti.

Stezka je součástí Polabské cyklostezky na trase Kostelec nad Labem - Brandýs nad Labem - Lázně Toušeň.

Návštěvníci geostezky se mohou seznámit s horninami a geologickými transformacemi, které v daleké i bližší minulosti tvarovaly podloží a reliéf Polabí a Pojizeří. Obsahuje horniny, které byly Labem i Jizerou naplaveny z jiných vzdálených lokalit a následně se usadily ve zdejších štěrkopískových terasách. V lesoparku jsou tak k vidění vzorky hornin se objasněním původu, lokalizací, fotografií horniny v mikroskopické podobě, dále  informace o složení, stáří a využití hornin.

Prvotním smyslem a cílem interaktivního projektu Polabské geostezky je seznámit především nejmladší školní generaci, ale i širokou veřejnost s geologickým vývojem a vznikem hornin rozsáhlého okolí Brandýsa. Geopark je navržen tak, aby naučným a zábavným způsobem  prezentoval geoprocesy v přírodě, hlavně proudění řeky a její vliv na  geologické utváření polabské a pojizerské krajiny. 

Adresa:Polabská geostezka, Brandýs nad Labem, 250 01
load