Cyklovýlet z Říčan Voděradskými bučinami

Sportovněji laděný okruh jedním z nejrozsáhlejších komplexů bukového a smíšeného lesa ve středních Čechách je nádherný celodenní výlet, který zvládnou i zdatnější děti.

Od nádraží v Říčanech se vydáme ulicí Zborovskou po cyklotrase 0020, na hlavní Černokostelecké ulici se dáme doprava a hned další ulicí doleva (pozor při přecházení!). Po cyklotrase pokračujeme dále vilovou zástavbou ulicí Gorkého, první ulicí zabočíme doleva a pak hned doprava ulicí K Pomníku padlým. Na náměstíčku se samotným pomníkem pojedeme po cyklotrase 0020 doprava. U restaurace Jureček se napojíme na cyklotrasu 0021 a zároveň na Naučnou stezku Říčansko a sledujeme břeh rybníka Jureček (koupání, travnatá pláž). Mineme dětské hřiště se sportovním areálem a pokračujeme působivým údolím Rokytky.

Na křižovatce cest uhneme doleva na cyklotrasu 0031, po níž dojedeme do Strašína. Zde projedeme zástavbou a dáme se vpravo po cyklotrase 8218. Na konci obce odbočíme dle cyklotrasy a červeného turistického značení doleva. Po cyklotrase 8218 objedeme obec Mukařov a v centru obce (kostel Nanebevzetí Panny Marie) pokračujme toutéž cyklotrasou až k hlavní silnici, kterou opatrně přejedeme, a pokračujeme přes Srbín. V cípu lesa u rozcestníku odbočíme doleva na cyklotrasu 0022, po níž přejedeme, přes Louňovický potok až na náves obce Louňovice. Odbočíme na cyklotrasu č. 0023, pojedeme kolem dětského hřiště, zvoničky a kamenického skanzenu (ukázky kamenických výrobků z místní žuly), okolo památné lípy a zamíříme do lesa. 

Po chvíli se napojíme na Naučnou stezku Voděradské bučiny. U Lenhartovy studánky se dáme doprava, krátce vystoupáme po místní silnici a na rozvětvení se dáme po trasách 0023 a stezce Krajem Josefa Lady vlevo. Objedeme rybník v Černých Voděradech a po silnici sjedeme z kopce. Na odbočce k rekreačnímu zařízení (Lesní Lázně – Hotel Legner) odbočíme doprava. Údolím Zvánovického potoka vystoupáme po kvalitní lesní asfaltce do Struhařova (po žluté turistické značce). Zde pojedeme zástavbou stále rovně až k Hliněnému rybníku. Napojíme se na cyklotrasu 0024 a opět stezkou Krajem Josefa Lady objedeme rybník.

Naším průvodcem na chvíli bude ještě také místní červeně značená Mikešova cesta a Naučná stezka Krásné vyhlídky. Na křižovatce pokračujeme stále rovně, k cyklotrase 0024 se přidá ještě Naučná stezka Klokočná. Na lesním rozcestí Jedlice vyměníme dosavadní cyklotrasu za číslo 0031, po níž lesem dojedeme až k mostu, pod nímž Rokytka podtéká hlavní silnici č. 2. My však pod mostem nepodjíždíme, naopak se dáme vlevo na cyklotrasu 0021 (pozor, za pár set metrů odbočuje v lese doprava!). U Olivovy dětské léčebny naše cyklotrasa 0021 uhýbá doleva a my po ní objedeme Říčany. Za druhým rybníkem (Rozpakov) se vydáme doprava po trase „Do Prahy na kole“, mineme další rybníky a napojíme se opět na 0021. Za parkem se dáme Olivovou ulicí doleva (nachází se zde Říčanský pivovar) a za hospodou U Anežky po cyklotrase 0020 doprava. Tato cyklotrasa nás podél dětského hřiště dovede zpět k vlakovému nádraží.

load