Příbram

Příbram se nachází ve Středočeském kraji 54 km jihozápadně od Prahy v oblasti pod Brdy na říčce Litavce. Příbram bylo proslulé hornické město.

První skutečná zmínka o Příbrami pochází z roku 1216, tehdy byla majetkem pražského biskupství, později arcibiskupství, koncem 13. století se zde již těžilo stříbro. Městská práva obdržela Příbram od arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka v roce 1406, potvrzena byla i poté, co se dostala Příbram od roku 1431 do majetku českých králů.


Svatá Hora

Od roku 1579 byla Příbram královským horním městem. V barokním období vznikl svatohorský komplex – poutní kostel Panny Marie obklopený čtvercovým ambitem s rohovými kaplemi a bývalou rezidencí jezuitů. 

Rozmach dolování pokračoval od 17. století, v 18. století bylo vybudováno pět hlubinných dolů u Příbrami na Březových Horách. V dole Vojtěch byla v roce 1875 poprvé na světě dosažena hloubka 1 000 m. Požár v Mariánském dole v roce 1892 připravil o život 319 horníků. Příbram byla jedním z nejmodernějších evropských důlních revírů až do 20. let 20. století. Dnes se o historii těžby stříbra můžeme seznámit v největším hornickém muzeu ve střední Evropě 

 Za komunistického režimu význam Příbrami vzrostl díky těžbě uranu, zdejší doly byly ale v 50. letech také součástí systému táborů nucených prací. Současný život města ovlivnily obdobnou měrou jak společenské změny po sametové revoluci roku 1989, tak ukončení důlní činnosti.

Hudební festival Antonína DvořákaAdresa:
load