Cyklovýlet na Kolínskou řepařskou drážku

Trasa, vedená převážně po kolínských málo frekventovaných ulicích a vyhrazených pruzích pro cyklisty a za Kolínem po místních silničkách a s několika dobře sjízdnými „terénními“ úseky. Výjimku tvoří ulice Ovčárecká. Méně zdatným cyklistům a rodičům s dětmi doporučujeme vedení kola po chodníku. Místo odpočinku je Kolínská řepařská drážka.

Od Mariny v Kolíně pojedeme po značené trase EV4 k  vlakové zastávce Kolín zastávka. Tady odbočíme vpravo na lávku přes Labe na pravý břeh a dále po EV4 Okružní a Veltrubskou ulicí až na křižovatku s ulicí Sadová. Zde odbočíme  vpravo a po ulici Sadová podél Centrálního hřbitova Kolín, u benzínové stanice MOL odbočíme vlevo do ulice Ke Hřbitovu, hned po 50 m odbočíme vpravo do ulice U Přejezdu a po dalších 50 m vlevo do ulice Ovčárecká. Po cca 100 m odbočíme vpravo a podjedeme železniční trať podjezdem pro cyklisty a pěší, dále už pokračujeme po smíšené cyklostezce až k vyznačenému cyklopruhu. Pozor na křížení na výjezdu z průmyslového závodu – je velmi nepřehledný a došlo zde již k několika vážným střetům aut s cyklisty, proto raději zastavit. Dále je cyklostezka přerušena v úseku od autobusové zastávky až po křižovatku vedoucí do závodu Paramo. Doporučuje se jet i tak po chodníku (nebo kolo vést), než přejíždět kvůli 100 m po rušné silnici. Po vyznačeném cyklopruhu pokračujeme po periferii Kolína  až ke Kolínské řepařské drážce. Zde velmi opatrně přejdeme na druhou stranu do areálu stanice. Kolínská řepařská drážka není určena pouze dětem, ale všem co mají rádi nevšední zážitek. Od malodrážky pokračujeme do Býchor po cyklistické trase č. 4348 po naučné stezce, která je věnována historii řepařské dráhy do obce Ovčáry a následně po místní komunikaci do obce Býchory. Cestou budeme křížit trať malodrážky pro cestu zpět využijeme turistickou žlutou až k tzv Písečnému mlýnu a zde se opět napojíme na NS Kolínské řepařské drážky, která nás dovede zpět do areálu stanice malodrážky. Zpáteční cesta vede opět po ulici Ovčárecká zpět po stejné trase k Marině Kolín

Adresa:
load