Věž Práchovna

Na skalním břehu řeky Labe v Kolíně se tyčí hranolová pozdně gotická kamenná věž zvaná Práchovna. Postavena byla v první polovině 15. století a původně byla doplněna dalším, do dnešní doby nezachovaným opevněním.

V šestnáctém a sedmnáctém století sloužila také jako strážní věž, z níž bylo možno kontrolovat plavbu po Labi. Později zde bylo umístěno skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen dnešní název. V průběhu 19. století věž ztratila střechu a postupně chátrala. Po rekonstrukci v roce 2006 byla prostřednictvím Městského informačního centra zpřístupněna veřejnosti jako rozhledna.

PŘÍSTUP NA ČERNOU VĚŽ PRÁCHOVNA
Vyhlídková věž Práchovna z 15. století, která sloužila jako předsunuté opevnění kolínského hradu, je běžně přístupná v letním období a při vybraných akcích a událostech (např. Kmochův Kolín). Skupiny nad 10 osob mají možnost domluvit si návštěvu věže i v jinou dobu v Městském informačním centru Kolín.

Vstupné činí 20 Kč.

Letní období (květen – říjen)

1. a 3. pátek v měsíci: 14:30 - 16:30

mail
Adresa:Na skále 177, Kolín, 280 02
Telefon:+420 321 712 021
E-mail:mic@mujkolin.cz
Web:http://www.infocentrum-kolin.cz/
load