Středověké hradby Nymburk

Středověké opevnění V Nymburku je v současné době na seznamu kulturních památek České republiky.

Dominanta Nymburka, která patří k nejkvalitnějším příkladům středověkého městského opevnění v českých zemích. Budování tohoto důmyslného obranného systému začalo krátce po založení města ve druhé polovině 13. století. Většina stavby pochází z období vlády krále Václava II. (1283–1305).

Vnější hradební zeď byla vystavěna z opuky, vnitřní hradba z cihel. Celý obvod vnitřní hradby zesilovalo více než padesát čtverhranných, dovnitř otevřených bašt. Vstup do města chránily čtyři městské brány. Horní patra šesti zachovaných věží byla spolu s cimbuřím dostavěna při rekonstrukci v letech 1905–1909. Dnes mohou návštěvníci Nymburka obdivovat také pozůstatky vodních příkopů a část vnitřní hradební zdi v délce 205 metrů.

mail
Adresa:Informační centrum Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163
Telefon:+420 325 512 433
GSM:+420 325 501 104
E-mail:infocentrum@meu-nbk.cz
Web:www.mesto-nymburk.cz
load