Písková Lhota - Zámostí

Písková Lhota- Zámostí jsou dvě obce těsně sousedící spolu 6 km jižně od Mladé Boleslavi.

Území obce bylo osídleno již v dobách pravěku, o čemž svědčí pozůstatky dvou výšinných opevněných hradišť v blízkém lese. Od roku 1297 doloženo osídlení Hrádku, zvaného též Starý Stránov, sloužícího k ochraně důležité cesty z Prahy do České Lípy, která vedle údolím Jizery. 

V  Zámostí je synagoga, která byla  přestavěná v roce 1908 na obytný dům i se všemi zachovanými detaily jako vstupní kamenný portál se zbytky hebrejského nápisu a  zbytky freskové výzdoby v někdejším modlitebním sále).

Na úpatí kopce, na němž stojí zřícenina Starý Stránov, leží židovský hřbitov s cca 130 dochovanými náhrobními kameny, z nichž nejstarší je z roku 1732.

mail
Adresa:Písková Lhota 40, Písková Lhota - Zámostí, 294 31
Telefon:+420 326 721 534
E-mail:piskovalhota@quick.cz
Web:www.piskovalhota.cz
load