Líny

Osada obce Bukovno, vystavěná po obou stranách silnice z Bukovna do Katusic v délce 1,2 km, asi 6 km jjv. od Bělé pod Bezdězem, se zajímavými stavbami lidové architektury.

Např. roubenými chalupami čp. 38 a 40, roubeným domem s hrázděným patrem čp. 5, patrovým zděným statkem čp. 1 z 2. pol. 19. stol. s gotizujícími motivy na fasádě, novorenesančním stavením čp. 13 z 2. pol. 19. stol. s bustou Jiřího z Poděbrad nad oknem v 1. patře aj. Hranolová zvonička se šindelovou střechou z r. 1811, kamenný kříž se sochami světců z r. 1904.

Adresa:
load