Dražice nad Jizerou

Dříve samostatná obec, 3, 5 km sv. od Benátek n. J., dnes městská část Benátek n. J.

Její dominantou je zřícenina hradu Dražice z druhé pol. 13. stol., ve 14. stol. za biskupa Jana IV. z Dražic francouzskými mistry přestavěn a kopíroval slavné francouzské gotické paláce, dominantami areálu hradní zříceniny je dnes torzo někdejší věžní kaple a později přestavěná sýpka; v parku nad hradem při silnici na Zdětín ukryt cenný, v jádru gotický kostel sv. Martina, stavba bez věže a s barokním průčelím byla nedávno rekonstruována, severně hradu v nivě řeky přírodní památka Stará Jizera, pozůstatek slepého ramene řeky.

Adresa:
load