Kaple sv. Barbory - Bakov nad Jizerou

Obrázek Bakova v první třetině 15. století se co do rozsahu městečka jistě v mnohém lišil od představy dnešní doby.

V místech, kde dnes stojí kaple svaté Barbory, byl před nedávnem založen nový hřbitov, v lokalitě tehdy za městem. Nový kostelík, který tu založil Jan z Vartenberka pro bohoslužby českých bratří, byl nejprve vysvěcen na svatého Jakuba. Před vstupem do areálu bývalého hřbitova projdeme renesanční hřbitovní branou s reliéfní výzdobou z roku 1588. Zkáze unikla stavba koncem 18. století, když měla být pro svůj žalostný stav zbořena. Bakovákům se však podařilo kostelík odkoupit a na vlastní náklady opravit.

Adresa: Bakov nad Jizerou, 294 01
Církevní památky
kaple
load