Cyklovýlet za malebnými obcemi na východ od Mladé Boleslavi

Středně náročná trasa má délku 54 km. Z Mladé Boleslavi vede do Dolního Bousova, pak do Sobotky a přes Kněžmost zpět do Boleslavi.

Mladá Boleslav hl. n. (cyklotrasa 143) – Lesopark Štěpánka (cyklotrasa 8148) – Řepov – Kolomuty – Březno – Dlouhá Lhota – Svobodín – Dolní Bousov (cyklotrasa 8161) – Sobotka (cyklotrasa 8150) – Osek – Střehom – Dobšín – Kamenice – Čížovka –Suhrovna – Kněžmost (cyklotrasa 8153) – Horní Stakory – Kosmonosy (neznačená silnice) – Mladá Boleslav hl. n.

Mladá Boleslav – největší město Dolního Pojizeří, proslavené výrobou automobilů značky Škoda (kolekci vozů je možné obdivovat ve Škoda Auto Muzeu). V centru města nalezneme cenné stavby z období gotiky (hrad se sbírkami Muzea Mladoboleslavska, palác Templ s multimediální expozicí ke starším dějinám města), renesance (Stará radnice s vyhlídkovou věží, Sbor českých bratří), baroka (morový sloup na Staroměstském náměstí, mnohé církevní stavby) či secese (Městské divadlo z r. 1909 se sochami Jana Štursy). Unikátní souborem moderní architektury jsou konstruktivistické stavby Jiřího Krohy. Lze navštívit také židovský hřbitov s nejstaršími hroby z poč. 17. století a mramorovým náhrobkem Jakuba Baševiho – finančníka Albrechta z Valdštejna.

Lesopark Štěpánka – malebný park, který se rozkládá v údolí říčky Klenice, vysázela místní vojenská posádka (1878-80) na počest zásnub korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Kdysi tu svou zálibu provozovali členové Střeleckého spolku a bruslaři. Na přelomu 19. a 20. století založili a postupně stále rozšiřovali svůj areál tenisté. Na pravém břehu říčky se nachází soustavně modernizované koupaliště.

Březno – jméno městečka, které leží cca 7 km východně od Mladé Boleslavi, bylo odvozeno dle březových porostů v této kotlině ohraničené pahorkatinou Chlumu. Leží zde, veřejnosti nepřístupný, barokní zámek z r. 1770 položený v zanedbaném anglickém parku. Na prostorném náměstí lze obdivovat barokní kostel sv. Václava z r. 1718 a barokní sochy sv. Floriána a sv. Prokopa., opodál socha sv. Václava, která původně zdobila průčelí kostela.

Dolní Bousov – město na jižním okraji Českého ráje s empírovou radnicí a pozdně barokním kostelem a farou. Chloubou města je rozsáhlý sportovní areál zahrnující tenisové, volejbalové a basketbalové kurty, fotbalový stadion, víceúčelové sportoviště s atletickým oválem a umělým povrchem a prostorné koupaliště. Příjemná poloha a dobrá dopravní dostupnost nabízí město jako start či cíl pěších i cyklistických výletů do překrásného okolí bohatého na husté lesy, rybníky i vesničky s roubenkami.

Sobotka – ve městě je vyhlášena památková zóna; zachovaly se přízemní i patrové roubené domy z konce 18. a počátku 19. století - např. Šolcův statek, Gansův dům aj. Dominantou Sobotky je barokní lovecký zámek Humprecht neobvyklého oválného půdorysu, na jehož vrcholu je umístěn další netypický  prvek - půlměsíc. Od roku 2008 je zámek národní kulturní památkou a navštívit ho můžete dokonce i se svým čtyřnohým miláčkem. Pod Humprechtem se nachází areál městského koupaliště s možností ubytování a umělá horolezecká stěna, jedna z největších v ČR.

Každoročně se ve městě koná festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka na počest slavného rodáka, spisovatele Fráni Šrámka. Za pozornost stojí též návštěva Muzea Fráni Šrámka.

Navštívit můžete zachovalé selské roubené stavení z roku 1811, rodný dům básníka Václava Šolce. Od roku 2009 se v jeho prostorách nachází Galerie Karla Samšiňáka, která každoročně hostí řadu výstav výtvarného umění. Výstavní prostory najdeme i v přilehlém lapidáriu, které vzniklo z bývalé maštale.

Na náměstí je vyhlášená cukrárna.

Osek – ves 1 km od Sobotky. Pěknou kulisu v jejím středu tvoří barokní hřbitovní kostel P. Marie založený kolem r. 1700 a původem o století starší roubená polygonální zvonice završená elegantní stanovou střechou krytou šindelem.

Střehom – obec nepravidelného půdorysu v údolí potoka Klenice. Stal se vesnickou památkovou zónou především díky zástavbě roubených zemědělských usedlostí bohatších sedláků s patrovými domy z konce 18. a začátku 19. století, které doplňují přízemní roubené domky nižších vrstev vesnické společnosti. K nejhodnotnějším památkám patří areál roubeného mlýna se zachovalým vodním kolem, který volí často filmaři pro natáčení filmů a pohádek.

Kněžmost – městečko 8 km jv. od Mn. Hradiště, jehož památky vznikly většinou v období empíru, z nich je pro svoji slohovou čistotu oceňován především kostel sv. Františka Serafínského z l. 1838–41, empírová je také radnice (1837) a většinou patrové zděné i roubené budovy na náměstí a v jeho blízkosti, pokryté nejednou elegantními mansardovými střechami.

Horní Stakory – ve vsi se nachází dřevěná zvonice ze 17. století. Je osmibokého půdorysu, štenýřového typu a je kryta šindelem. V blízkosti zvonice stojí secesní kostelík sv. Havla z r. 1903, postavený původně na místě gotického a později barokního kostela. Jsou na něm patrné vlivy secese, u sakrální architektury vzácné. U zvonice stojí na podstavci barokní socha sv. Jana Nepomuckého z dílny kosmonoských sochařů Jelínků z r. 1781. Přírodní rezervace Vrch Baba (dva vrcholové hřbety Baba 363 m. n. m. a Dědek 358 m. n. m.). K přírodním zajímavostem rezervace patří osada Brejlov, postavená v 18. století pro dělníky textilní továrny v Josefově Dole. Z původních 6 roubených domků zbyly dva.

Kosmonosy – městečko ležící před prahem Mladé Boleslavi. Svoji zlatou éru zažily Kosmonosy na přelomu 17. a 18. století. Tehdy z nich rod Černínů učinil jednu ze svých nejdůležitějších venkovských rezidencí. Ve zmíněné době vznikly prakticky všechny významné kosmonoské památky.

Tou nejvýznamnější, opravdovou barokní perlou, je kosmonoská Loreta. Její dominantou je takzvaná Santa Casa, kopie domku Panny Marie s bohatou reliéfní výzdobou fasád. Reprezentativní barokní chrámovou stavbou je kostel Nalezení sv. Kříže s hodnotnými kvalitními plastikami ze soudobé místní dílny kamenické rodiny Jelínků. Ta zásobovala kvalitní sochařskou výzdobou většinu barokních kostelů v širším regionu. Pod kostelem stojí zámek. U této světské barokní stavby je možné obdivovat pouze zámecký park a muzeum.

Adresa:
load