3K platforma Pojizeří a Polabí

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Pojizeří a Polabí, z. s.

Cílem pravidelných setkání aktérů cestovního ruchu v DMO Pojizeří a Polabí je vytvářet podmínky pro koordinaci a kooperaci jednotlivých subjektů, svou činností přispívat ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v naší oblasti.


Účastníci pravidelných zasedání:

 • Mgr. Daniel Marek – předseda správní rady spolku
 • Ing. Miloš Petera – místopředseda správní rady spolku
 • Ing. Miroslav Holas – člen správní rady spolku
 • Milan Pruner – člen správní rady spolku
 • Mgr. Roman Schulz – člen správní rady spolku
 • Ing. Milan Pour - člen správní rady spolku
 • Vratislav Zákoutský - člen správní rady spolku
 • Mgr. Markéta Tomčíková  – člen pracovní skupiny cestovního ruchu
 • Mgr. Tereza Lukavcová Ulrychová  – člen pracovní skupiny cestovního ruchu
 • Mgr. Petra Flochová   – člen pracovní skupiny cestovního ruchu
 • Barbora Kamišová  – člen pracovní skupiny cestovního ruchu
 • Ing. arch. Jindřich Zítka  – člen pracovní skupiny cestovního ruchu
 • Bc. Kristýna Kleiblová – koordinátor DMO

Termíny setkání v roce 2021:

 • 23. 3.  Zasedání správní rady a výběrové řízení na pozici koordinátor DMO
 • 20. 4. – Zasedání správní rady a pracovní skupiny
 • 18. 5. – Jednání řádné valné hromady za účasti členů spolku, správní rady, dozorčí rady a pracovní skupiny
 • 15. 6. – Zasedání správní rady a pracovní skupiny
 • 25. 6. – Zasedání a setkání turistických informačních center DMO
 • 10. 8. – Jednání správní rady a pracovní skupiny u partnera v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha
 • 17. 9. – Zasedání a setkání se členem, spolkem Elbiana v ZOO Chleby
 • 19. 10.  – Setkání členů a partnerů Pojizeří a Polabí na zámku Loučeň
 • 16. 11.  – Zasedání správní rady a jednání se členem, spolkem Elbiana

Termíny setkání v roce 2022:

 • 11. 1.  – Setkání členů, Workshop k tvorbě Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Pojizeří a Polabí v Milovicích
 • 1. 3. – Zasedání řádné valné hromady za účasti členů spolku a dozorčí rady, jednání správní rady a pracovní skupiny
 • 1. 4. Zasedání správní rady v Nymburce
 • 26. 4. Zasedání správní rady v Poděbradech
 • 26. 5. Workshop k dokončení Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Pojizeří a Polabí
 • 30. 6.  Zasedání správní rady v Mladé Boleslavi
 • 29. 9. Valná hromada per rollam
 • 14. 10. Zasedání Správní rady v Nymburce
 • 29. 11. Zasedání Správní rady v Poděbradech

Termíny setkání v roce 2023

 • 24. 1. 2023 Zasedání Správní rady s účastí zástupce Středočeské centrály cestovního ruchu Leteckém muzeu Metoděje Vlacha
 • 28. 3. 2023 – Zasedání Správní rady s účastí jednatele turistického cíle Park Mirakulum v Nymburce
 • 11. 5. 2023 Jednání řádné Valné hromady spolku za účasti všech členů a jednání Správní rady v Mladé Boleslavi
Vytvořeno 29.9.2021 10:58:34 - aktualizováno 10.2.2022 15:18:50 | přečteno 835x | kristyna.kleiblova
load