Pojizeří a Polabí a pracuje na svém rozvoji

Workshop v Milovicích

Spolek Pojizeří a Polabí začal intenzivně pracovat na Koncepci rozvoje cestovního ruchu s výhledem do roku 2030.

Aktéři cestovního ruchu turistické oblasti Pojizeří a Polabí se v úterý 11. ledna 2021 sešli na Městském úřadě v Milovicích. Pod vedením odborníka na cestovní ruch a regionální rozvoj, pana Ondřeje Špačka analyzovali slabé a silné stránky a diskutovali nad aktivitami na podporu rozvoje destinační spolupráce, a to nejen mezi městy Mladá Boleslav, Nymburk a Poděbrady, ale i zástupci významných turistických cílů. Spolek Pojizeří a Polabí tak začal intenzivně pracovat na Koncepci rozvoje cestovního ruchu s výhledem do roku 2030.

Oblastní organizaci destinačního managementu Pojizeří a Polabí založili v roce 2019 výše zmíněná města za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu. Krajina mezi Labem a Jizerou nabízí spoustu zajímavých a snadno dostupných turistických cílů pro pěší výletníky, cyklisty, rodiny s dětmi i seniory. Díky husté síti cyklotras a turistických stezek patří oblast k oblíbeným výletním destinacím v České republice. Podle předsedy spolku Daniela Marka je podpora aktivit souvisejících s rozvojem turismu klíčová. „Cestovní ruch tvoří významnou část naší ekonomiky, rozhodně si proto zaslouží pozornost. Naší snahou je udržet návštěvníka v Pojizeří a Polabí několik dní. To se však bez úzké spolupráce jednotlivých aktérů nemůže podařit. A v této oblasti je rozhodně co zlepšovat,“ popsal Daniel Marek základní úlohu destinačního managementu.

Na prvním workshopu, kde byli členové spolku seznámeni mimo jiné i s výsledky dotazníkového šetření mezi odbornou veřejnosti, budou následovat další analýzy, řízené rozhovory a workshopy, které jsou nezbytné pro zpracování rozvojové strategie turistické oblasti Pojizeří a Polabí, dle které bude následně destinační management subjekty cestovního ruchu koordinovat a vést ke vzájemné spolupráci, ať už jde o turistické cíle, stravovací a ubytovací zařízení, či obce a města.


Vytvořeno 17.1.2022 8:11:44 | přečteno 158x | kristyna.kleiblova
load